Važne obavijesti

Grupa podrške ženama u (peri)menopauzi

Grupa počinje s radom 19.10.2023., prijave do 13.10.2023.

Više

Psihijatrijski pregledi

Psihijatrijske preglede i savjetovanja oko farmakoterapije obavljam u Croatia poliklinici u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 62. Narudžbe na broj:

072 000 999

O MENI

Ines Gverić Korkut dr.med

Ines Gverić Korkut dr.med.

specijalist psihijatar
subspecijalist psihoterapije i biologijske psihijatrije
integrativni psihoterapeut (ECIP) >
certificirani voditelj autogenog treninga

Liječnica sam s iskustvom rada u ambulanti opće medicine, psihijatriji i psihoterapiji. Na svakom radnom mjestu građenje kvalitetnog odnosa sa suradnicima i pacijentima doživljavala sam temeljem uspješno obavljenog posla. Psihoterapijska edukacija odvela me je korak dalje u iskustvu i istraživanju odnosa kao jednog od ključnih čimbenika psihoterapijskog procesa. Pružila mi je mogućnost intenzivnog rada na produbljivanju odnosa kako s klijentima, tako i sa sobom. Psihoterapija istovremeno postaje područje mog profesionalnog interesa u koje rado ulažem svoje znanje i emocionalne kapacitete.

Psihoterapijski rad, kao i rad u psihijatrijskoj ambulanti daju mi priliku uvidjeti kako su pažljivo slušanje, građenje osjećaja povjerenja i mogućnost uživljavanja u problem drugoga, osnovni elementi na kojima se zasniva liječenje emocionalnih smetnji.

Članstva:

  • Hrvatska liječnička komora (HLK)
  • Hrvatsko psihijatrijsko društvo (HPD)
  • Hrvatska udruga za integrativnu psihoterapiju (HUIP)
  • European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP – Dublin, Ireland)

SIMBOLIKA POJMA KRUG

Integrativna psihoterapija u Zagrebu

Po Jungu je simbol kruga arhetipska slika cjelovitosti psihe, simbol jastva, dok je četverokut simbol zemaljske materije, tijela i zbiljnosti.
Krug je lik nebeskih ciklusa, posebno planetarnih obrtanja i godišnjeg ciklusa što ga prikazuje Zodijak. Krug simbolizira ekspanzivnu težnju. Prema tome, znak je sklada, pa se arhitektonske norme često zasnivaju na razdiobi kruga.

U islamskoj predaji kružni se oblik smatra od svih najsavršenijim. Pjesnici kažu da je krug što ga tvore usta najljepši od oblika, jer je savršeno okrugao. Skupljen sam u sebe, bez početka i bez kraja, ispunjen i savršen, krug je znak apsolutnog.
U zen budizmu često se susreću crteži koncentričnih krugova koji simboliziraju posljednju etapu unutarnjeg usavršenja, postignuti sklad duha.

Navedena simbolička značenja pojma krug izdvojena su iz Rječnika simbola (J. Chevalier&A. Gheerbran). Kao što je krug simbol cjelovitosti, zaokruženosti i sklada, tako i naša psiha teži očuvanju svoje cjelovitosti. U psihoterapijskom procesu gradi se narušeni osjećaj  unutarnjeg integriteta, kao i naša veza sa svijetom u kojem živimo s ciljem da se osjećamo usklađeno sa sobom i drugima.

Blog