Grupa podrške ženama u (peri)menopauzi

Grupe podrške imaju za cilj okupiti ljude koji dijele isti ili sličan životni problem i iz njega proizašle emocionalne poteškoće. Radi se o obliku terapije utemeljenom na međusobnoj izmjeni iskustava, davanju i primanju podrške i povezivanju s drugima pri čemu se gradi osjećaj da osoba nije sama u svojoj patnji. Rezultat zajedničkog rada praćenog intervencijama terapeuta jeste olakšanje koje je povezano i s uvidom da se netko od članova grupe već izborio s problemom koji se drugom članu čini nepremostivim. Grupe podrške mogu se odnositi na razne potrebite skupine u društvu: roditelje koji zbog različitih situacija trebaju podršku u odgoju djece, ljude koji su suočeni s problemima u poslovnom okruženju, one koji boluju od istih bolesti, članove obitelji osoba s psihičkim poteškoćama i slično.

Grupa podrške za žene u (peri)menopauzi nastala je s idejom podržavanja i ohrabrivanja žena u životnom periodu koji može biti izazovan do mjere da prelazi njihove osobne kapacitete za nošenje s novonastalim promjenama. Milijuni žena svakodnevno prolaze perimenopauzu, mnoge bez većih poteškoća, no jedan dio s poteškoćama čiji intenzitet nije zanemariv zbog njihovog utjecaja na kvalitetu života i svakodnevno funkcioniranje. Uz oscilacije hormona koje prethode menopauzi, promjene u obiteljskoj i poslovnoj dinamici dodatno otežavaju prolazak kroz ovo prijelazno razdoblje. Iako prirodan proces, ponekad je jednostavno težak i tada je isto tako prirodno potražiti pomoć.

Zbog stjecaja društvenih i privatnih okolnosti menopauza često postaje nešto o čemu se šuti, tegoba koju treba u samoći otrpjeti jer su žene tako oduvijek činile. Ali može i drugačije. Moguće je u sigurnom okruženju progovoriti o strahovima, tuzi, izazovima, iznenađenjima, blagodatima i olakšanju što je sve dio paketa s kojim ona dolazi.

Okupljanje žena i sjedenje u krugu običaj je koji seže daleko u povijest, a pribjegavale su mu kada je trebalo udružiti snage i iskustva s ciljem rješavanja problema u zajednici. Grupa podrške za žene u (peri)menopauzi oslanja se na ovo dragocjeno i stoljećima staro iskustvo.

U grupi se sjedi u krugu zajedno s terapeutkinjom koja sluša izneseni sadržaj i svojim ga intervencijama usmjerava u pravcu koji će grupi donijeti dobrobit, zaokružiti dotaknutu temu ili otvoriti neku novu koja bi za grupu mogla biti važna. Ovakav rad pruža priliku za transformaciju osjećaja težine s kojim se došlo u grupu u smislu redukcije njenog intenziteta, odnosno građenje osjećaja kompetencije da se s onim što ostaje teško, može nositi i živjeti.