Individualna suportivna psihoterapija

Suportivna (podržavajuća) psihoterapija je obično kraći oblik terapije namijenjen osobama koje prolaze kroz krizno životno razdoblje. Najčešće situacije u kojima ljudi trebaju podršku:

  • gubitak bliske osobe
  • saznanje da se boluje od ozbiljne bolesti
  • saznanje o ozbiljnoj bolesti bliske osobe
  • gubitak posla i druge egzistencijalne krize
  • izloženost prirodnim nepogodama i adaptacija na njih
  • potreba brzog donošenja važnih odluka u privatnom ili poslovnom životu
  • gubitak energije zbog zahtjevnog životnog perioda

Iako se i u ovom obliku terapije sagledavaju rani razvoj i važni odnosi iz prošlosti, ipak je naglasak na onome što se događa „ovdje i sada“ s ciljem da osoba što prije integrira svoje snage i vrati se uobičajenom funkcioniranju.

U nekim situacijama suportivna psihoterapija može biti i dugotrajni oblik terapije što ovisi o karakteristikama ličnosti klijenta.

Svaki terapijski rad bar u nekim dijelovima sadržava i elemente suportivnog rada. Moguć je prijelaz iz dublje psihoterapije u suportivnu i obratno, a odluku o tome donosi terapeut u dogovoru s klijentom, ovisno o njegovim potrebama i kapacitetima u datom trenutku.