Individualna integrativna psihoterapija

Ovaj oblik psihoterapije namijenjen je osobama čije smetnje traju duži vremenski period. Često se radi o ponavljanju istog obrasca ponašanja u različitim životnim situacijama zbog čega pati onaj tko se tako ponaša, a može patiti i njegova okolina. 

Mnoge poteškoće zbog kojih se ljudi jave psihoterapeutu nije moguće razriješiti u kratkom vremenu:

  • panični poremećaj
  • nisko samopouzdanje
  • stalni osjećaj praznine
  • socijalna nelagoda
  • naglašeni sram, krivnja, tjeskoba, strahovi i dr.

Razlog tome je što su navedene poteškoće obično vezane za naš rani period razvoja, stvarane su godinama i nije za očekivati da bi se u nekoliko seansi mogle razriješiti.

Naši obrasci ponašanja jednim su dijelom određeni s onim s čim dolazimo na ovaj svijet, a drugim dijelom odnosima kroz koje smo se gradili i okruženjem u kojem živimo. Na svemu ovome može se raditi u psihoterapiji, posebno na proradi odnosa s nama važnim osobama koji nas prate cijeloga života, pa i onda kada te osobe više nisu među živima.

Odnos između terapeuta i klijenta ima centralno mjesto u psihoterapijskom procesu. Kroz njega se stvara novo emocioanlno iskustvo koje pridonosi procesu ozdravljenja i promjeni.

Mišljenja sam da je psihoterapija putovanje koje može biti zahtjevno, ali vidici koji se usput otvaraju vrijedni su truda.